Skriv ett mail om Du/Ni önskar boka ett rum, med datum ! Skriv även ner Er adress med tel.nr.

Please send us a e-mail if you want to make a booking. Also write down your address and phonenumber.

Eva & Steffen Brummer Pind

Hylteberga gård 

SE-274 92 Skurup

Cellph:  +46 708 269787

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt meddelande